HOMERelative LinksCart
  • 關於我們
  • 最新消息
  • 導賞活動
  • 義工加入
  • 有機產品
  • 有機簡介
  • 社群網絡
  • 聯絡我們
  • 資料下載
消息速遞 農業資訊
CGG Banner
 上一頁最新消息 | 水果日

水果日

2017年08月03日

大埔農墟又有好節目!!
為左同大家一齊對抗炎熱嘅夏天,大埔農墟將會喺8月13號 舉辦水果日,我地會準備免費嘅水果特飲俾大家消暑解渴,仲有精彩嘅遊戲架,記得帶埋小朋友黎玩喇!

 上一頁最新消息 | 水果日